Eerstvolgend optreden:
3 mrt 2018
18e Shanty Festival
't Haske - Joure
 

Terug naar Home

Over De Warringers

Specials
 
shanty festival 2015
 
shanty festival 2016
  shanty festival 2017
 
straat festival 2015
 
straat festival 2016
 
straat festival 2017
 
concert 2015
  concert 2016
  concert 2017
  uitwisselingsconcert 2016
  shanty matinee 2016
 
sponsoren 2016

Fotoboek

 

 

SPECIALS   - 18e Shanty straatfestival 
                         Midstraat - 27 augustus 2016 - Joure
                                                                                                           

Het achtiende shanty straatfestival in de “Mid” in Joure

Verleden jaar hebben we de weergoden bedankt. Dit keer ontkomen we er niet aan het weer doen. Wat een stralende dag, de zon met een lekker briesje. Hoe mooi kan het zijn voor de shantykoren en het talrijke publiek.


Het weer is weer geworden zoals het weer op de straatfestivaldag van de Warringers schijnt te moeten zijn. De parasol staat deze dag een beter figuur dan de paraplu. Al vroeg loopt de Midstraat lekker vol en kan het zomaar gebeuren de het eerste optreden van de koren een goede belangstelling geniet.
Het is een heerlijk gezicht om het enthousiasme van een ieder te zien. Vooral de drukke loperij in de straat als de koren van plaats wisselen. Het is een gekrioel van je welste. Af en toe wordt hier en daar een kleine reünie opgezet. Hier doe je het allemaal voor. Blije gezichten.
Ook bij de samenzang volop belangstelling, zodat ook dit deel van de middag een pluim verdient.
 

Met vooraf een week vol zon en hoge temperaturen is het altijd weer afwachten hoe lang dat blijft.
Geen zorg zei “Piets weerbericht”, het blijft nog even zo.
En hij heeft gelijk.
De hele middag de zon erbij en ons noodplan bij eventueel slecht weer blijft in de kast.
Om één uur slaat de Hobbe van Baert één slag en het straatfestival barst los.
De mannen uit Heerenveen, Woudsend, Westerein en Grou zingen uit volle borst terwijl de mannen uit Joure nog even apart inzingen in ’t Hert en later de optreedplekken controleren om te constateren dat het goed is.
In de volgende ronde mogen ook zij aan de bak om het Jouster publiek te laten genieten van hun zang en enthousiasme.
Bij het vorderen van de middag wordt Joure steeds wakkerder en wordt het allengs voller in de “Mid”. 
Het lijkt wel of het ieder jaar weer drukker wordt met het straatfestival.
Gelukkig maar, want dat is toch zo’n beetje het doel; een volle straat. Leuk voor sponsoren (de WIH winkeliers) en voor de koren.
Reden genoeg om dit evenement voor het komend jaar weer op de agenda te zetten.
Wij zijn de WIH zeer erkentelijk voor de mogelijkheid die zij ons biedt  dit traditionele evenement steeds te kunnen organiseren. We gaan in ieder geval het evenement in 2017 weer op de agenda zetten en rekenen daarbij in stilte weer een beetje op de WIH!!  
Tegen half vijf weerklinken de laatste tonen van de diverse koren door de Midstraat en maken zowel de koren als het publiek zich massaal op voor de samenzang voor de Flecke.
Uit volle borst wordt door een iedereen meegezongen en daarmee komt een eind aan weer een prachtig en geslaagd shanty straatfestival in Joure.

Dank aan alle (gast)koren, publiek, café ’t Hert, WIH en de festivalcommissie van De Warringers. Laten we alvast maar een begin maken voor het 19e gebeuren in 2017.
Want dat gaat er zeker op vast komen. Reserveer alvast 26 augustus 2017.

==> terug specials     Gastinformatie:

Pôlle Sjongers

Odd Swallows
Pikbroeken
Swemmersjongers

Webmaster:
Cyclus Balance
  Laatste wijzing
06-11-2017